فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود مقاله آناتومی گیاه

دانلود مقاله آناتومی گیاه ریشه ها اكثراً در زیر خاك قرار داشته و عهده دار جذب مواد غذایی و مسؤول ایستایی و نگهداری گیاهان و گاه ذخیره مواد می باشند ریشه دارای ژئوتروپیسم (زمین گرایی) و هیدرتروپیسم (رطوبت گرایی) مثبت و فتوتروپیسم (نورگرایی) منفی است بین سیستم ریشه و بخش هوایی توازن وجود دارد ولی معمولاً ریشه ها گسترش بیشتری دارند

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان